Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai

Pavadinimas Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai
Vykdytojas (-ai) Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, “Diversity Development Group”
Finansavimo šaltinis Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė programa
Metai 2013-01-01–2014/06/30
Santrauka Projekto tikslas – atskleidus Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (TŠP) integracijos poreikius, galimus atstovavimo mechanizmus ir integracijos trajektorijas, sukurti rodiklių sistemą, taikytiną TŠP integracijos procesams vertinti. Iškeltas uždavinys, apimantis skirtingus TŠP imigracijos ir integracijos lygmenis: pasitelkus skirtingo pobūdžio socialinių tyrimų metodus ir teorines prieigas, susisteminti Lietuvoje prieinamus duomenis apie TŠP poreikius, integracijos procesus, jų raidą ir sukurti sistemą, leidžiančią stebėti, rinkti, analizuoti ir vertinti informaciją, susijusią su TŠP imigracijos ir integracijos procesais Lietuvoje.
Papildoma informacija Su rezultatais galima susipažinti čia
SHARE