Trečiųjų šalių piliečių šeimos susijungimas ES ir Norvegijoje: Nacionalinė ataskaita

Pavadinimas Trečiųjų šalių piliečių šeimos susijungimas ES ir Norvegijoje: Nacionalinė ataskaita
Metai 2017 m.
Vykdytojas Europos migracijos tinklas
Santrauka Šioje apibendrinamojoje ataskaitoje pateikiama palyginamoji pagrindinių EMT 2016 m. atlikto kryptingo tyrimo dėl trečiųjų šalių piliečių (TŠP) šeimos susijungimo ES ir Norvegijoje pagrindinių išvadų apžvalga. Tyrimo tikslas – palyginti skirtingų ES valstybių narių ir Norvegijos nacionalinę politiką ir (arba) praktiką šeimos susijungimo srityje ir pateikti aktualios informacijos apie naujausius įvykius šioje legalios migracijos į Europą srityje nuo 2011 m. Taip pat pateikiami dabartiniai ir skirtingų laikotarpių (2011–2015 m. ir 2016 m.) palyginamieji duomenys apie šeimos susijungimo mastą ES-28 ir Norvegijoje, kurie papildo turimus Eurostato duomenis ir nacionalinius statistinius duomenis, jei tokie yra.
Papildoma informacija Su ataskaita galima susipažinti čia (anglų kalba)
SHARE