Migracijos situacijos pasaulyje ataskaita „World Migration Report 2018“

Tarptautinės Migracijos Organizacijos (TMO) duomenimis šiuo metu pasaulyje priskaičiuojami 244 milijonai tarptautinių migrantų (arba 3,3 proc. visos pasaulio populiacijos). Pagrindinė tarptautinės migracijos priežastis yra darbas, o darbo migrantai sudaro didžiąją tarptautinių migrantų dalį. Šie dažniausiai gyvena dideles pajamas gaunančiose šalyse ir yra įsitraukę į paslaugų sektorių.

Tarptautinis asmenų perkėlimas pastaruoju laikotarpiu yra rekordinėse aukštumose, šalies viduje perkeltų asmenų skaičius viršija 40 milijonų, o pabėgėlių skaičius – daugiau nei 22 milijonus.

TMO kasmetines ataskaitas apie migracijos situaciją pasaulyje ruošia nuo 2000 m. „World Migration Report 2018“ jau devintas serijos leidinys, kuriuo siekiama didinti supratimą apie dabartinius ir strateginius migracijos klausimus visame pasaulyje.

World Migration Report 2018

SHARE