SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai

Pavadinimas SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai
Vykdytojai Soros International House (projekto koordinatorius) (Lietuva); Medardo Čoboto Trečiojo Amžiaus Universitetas (Lietuva); ifa Akademie (Vokietija); Anmiro Oy (Suomija); DIAN (Graikija); GSVO 95 (Prancūzija)
Metai 2017 m. spalio mėn. 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d.
Finansavimo šaltinis Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės
Santrauka Europa šiuo metu išgyvena didžiausią migrantų krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Niekada anksčiau tiek daug žmonių nebėgo dėl politinių persekiojimų ir karo savo šalyse.

Europoje įsigalint visuomenės senėjimo tendencijoms, kuomet pagyvenusių žmonių, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, skaičius nenumaldomai auga, ES šalys susiduria su specifiniais iššūkiais.

Vis dėlto dauguma europiečių, sulaukusių pensinio amžiaus, turi nemenką potencialą – jei ne išlikti darbo rinkoje, tai bent prisidėti prie visuomenės gerovės per aktyvaus pilietiškumo bei savanorystės veiklas.

Projektu siekiama padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą senjorus savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų socialinė atskirtis.

Projektas skirtas dviem pagrindinėms tikslinėms grupėms:
– Vyresnio amžiaus žmonėms;
– Migrantams ir pabėgėliams.

Pagrindiniai projekto tikslai:
– Prisidėti prie sėkmingos migrantų ir pabėgėlių integracijos į priimančiąsias visuomenes;
– Mažinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį per savanoriavimą ir pagalbos teikimą migrantams.

Uždaviniai projekto partneriams:
– 
Stiprinti vyresnio amžiaus savanorių aktyvaus pilietiškumo kompetencijas ir skatinti savanorystę, organizuojant pilotinius mokymus pagal projekto metu parengtą mokymo programą;
– Skatinti migrantus ir pabėgėlius mokytis priimančiosios šalies kalbą bei pagerinti jų socialinę ir pilietinę integraciją į vietos visuomenę, pasinaudojant projekto metu sukurta mobiliąja aplikacija – migranto gidu ir apmokytų vyresnio amžiaus savanorių – mentorių pagalba;
– Didinti visuomenės sąmoningumą migracijos ir visuomenės senėjimo srityse.

Projekto rezultatai
– Projekto interneto svetainė.
– Mokymo metodika ir 20 valandų 5 modelių programa, skirta vyresnio amžiaus savanorių rengimui.
– Vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiaga.
– Nemokama mobilioji aplikacija (App) “Socialinis ir pilietinis integracijos įrankis – vadovas (gidas) migrantams ir pabėgėliams”:
a) padedantis jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą;
b) susidedantis iš animuoto išgyvenimo pokalbių rinkinio partnerių šalių ir anglų kalbomis.
– Eksploatacijos – kontaktų užmezgimo seminarai  partnerių šalyse, skirti:
a) pristatyti ir praktiškai pademonstruoti mobiliąją aplikaciją (App) bei vyresnio amžiaus savanorių mokymo programą;
b) supažindinti savanorystės mokymus lankiusius senjorus  su potencialiais jų „klientais“ (migrantais ir pabėgėliais) ir padėti jiems užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius.
– Baigiamoji tarptautinė sklaidos konferencija Lietuvoje, skirta organizacijų, dirbančių migrantų ir pabėgėlių integracijos, pilietinės visuomenės, aktyvaus senėjimo ir švietimo srityse, atstovams:
a) Konferencijos pranešėjai apžvelgs savanoriškos veiklos ir migrantų integracijos situaciją ES šalyse.
b) Mokytojai, dalyvavę programos ir mokymo medžiagos kūrime ir testavime, ves praktinius seminarus švietimo įstaigų atstovams.
c) Vyresnio amžiaus savanoriai dalinsis gerąja patirtimi, užmezgant ilgalaikius ryšius tarp vietos bendruomenių ir migrantų bei pabėgėlių.

Papildoma informacijawww.seniors4migrants.eu

Su projekto eiga galite susipažinti čia

Projekto naujienlaiškiai:

SHARE