Tyrimas “Tarpkultūriniai miestai” ir jo rezultatai

Migracijos politikos grupės (angl. Migration Policy Group) tyrimo metu teirautasi, ar Europos Tarybos remiamas tarpkultūrinės integracijos metodas ir Tarpkultūrinių miestų programa gerina gyvenimo kokybę miestuose, pasižyminčiuose didesne kultūrine įvairove. Tyrimo rezultatai patvirtina stiprų ryšį tarp vietos lygmenyje įgyvendinamų tarpkultūrinės politikos priemonių ir vietinių gyventojų gerovės.

Daugiau informacijos čia

SHARE