Pabėgėlių integracijos skatinimas savivaldybėse per tarpsektorinį savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą

Pavadinimas Pabėgėlių integracijos skatinimas savivaldybėse per tarpsektorinį savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą
Koordinatorius Diversity Development Group (DDG)
Finansavimo šaltinis NORDEN
Metai 2016-2017
Santrauka Projektas skirtas stiprinti savivaldybių atstovų kompetencijoms, kad šie galėtų dalyvauti pabėgėlių integracijos procesuose vietos savivaldos lygmeniu. Siekiama Lietuvoje sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp savivaldybių, galinčių dalyvauti pabėgėlių integracijos politikos įgyvendinime, ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos srityje.

Papildoma informacija čia

SHARE