Prieglobstis, integracija ir neteisėta migracijos politika Lietuvoje. Politika ir praktika Europos Sąjungos pakraštyje

Pavadinimas Prieglobstis, integracija ir neteisėta migracijos politika Lietuvoje. Politika ir praktika Europos Sąjungos pakraštyje
Metai 2009-2014
 

 

Santrauka

Šios publikacijos tikslas – surinkti ir susintetinti Lietuvos perspektyvas trijose politikos srityse. Taip siekiama sukelti tolimesnes diskusijas apie Lietuvoje įgyvendinamą politiką. Bendras projekto tikslas yra pateikti informaciją apie tai, kokios sistemos dalys gali būti tobulinamos, kad Lietuva galėtų geriau vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus pagal Pabėgėlių konvenciją ir ES įsipareigojimus, susijusius su prieglobsčiu ir migracija, taip pat vadinamuoju „naštos“ pasidalinimu – įsipareigojimu perkelti į šalį 1,035 prieglobsčio prašytojus iš Graikijos ir Italijos.
Papildoma informacija prieinama čia
SHARE