ŠIAURĖS – BALTIJOS ŠALIŲ MIGRACIJOS KONFERENCIJA 2018

Šeštoji Šiaurės – Baltijos šalių migracijos konferencija „Pokyčiai migracijos politikoje ir naujai atvyktančiųjų integracija į darbo rinką“

Konferencijos metu dėmėsys bus skiriamas migracijos politikos įgyvendinimo iššūkiams, tarp jų ir imigruojančių asmenų integracijos į darbo rinką problemoms, kovai su nelegaliu trečiųjų šalių piliečių įdarbinimu bei gerovės ir kultūrinės įvairovės valdymu migracijos laikotarpiu.

Kada: Kovo 22 d.
Kur: Talinas, Estija

Daugiau informacijos čia

SHARE