EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS PARAMOS FONDAS REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

Tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinys veiksnys, padedantys rasti bendrus Europos iššūkių sprendimus. Atsižvelgdamos į tai paramą teikiančios Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos paramos fondo šalys – Islandija, Lichenšteinas ir Norvegija – padidino EEE ir Norvegijos paramos fondo skiriamas lėšas 2014-2021 metų laikotarpiui.

Fondo, pradėjusio veiklas 2018 m. sausio 24 d., biudžetą sudaro 34,5 milijonų Eurų. Šios lėšos bus skiriamos remti šalių bendradarbiavimą dalinantis žiniomis ir gerosomis praktikomis bei naujų įgūdžių ugdymui penkiose fondo pririotetų srityse:

  • Inovacijos, tyrimai, švietimas ir konkurencingumas;
  • Socialinė įtrauktis, jaunimo įdarbinimas ir skurdo mažinimas;
  • Aplinkosauga, energetika, klimato kaita ir mažo anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomika;
  • Kultūra, pilietinė visuomenė, valdymas, pagrindinės teisės ir laisvės;
  • Teisingumas ir vidaus reikalų klausimai.

Daugiau informacijos čia

SHARE