Pasaulinis susitarimas dėl saugios, sklandžios ir teisėtos migracijos

2018 m. gruodžio mėnesį valstybių ir vyriausybių vadovai bei jų įgaliotiniai priėmė Pasaulinio susitarimo dėl saugios, sklandžios ir reguliarios migracijos projektą.

Projekte įtvirtinti bendras problemos supratimas ir pareigų pasidalinimas bei nustatytas vieningas tikslas – tarptautinės migracijos valdymas.

SHARE