“Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metododologija ir ataskaita”

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos parengė leidinį “Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita”

Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos analizė.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas

SHARE