Dėl nelegalios migracijos kriterijų

2018 m. kovo 2 d. įsigaliojo Migracijos departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR i.k. 2018-03344), kuriame yra nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi, priimant sprendimą panaikinti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi ir nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

Daugiau informacijos čia   
Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE