Lygių galimybių pažeidimus gyventojai pastebi vis dažniau

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau Tarnyba) skelbia, kad 2017 m. Į Tarnybą iš viso kreipėsi 757 žmonės, beveik pusė jų tai darė pastebėję galimą diskriminaciją dėl lyties. Antroje vietoje, pagal kreipimųsi skaičių, rikiuojasi galima diskriminacija dėl amžiaus, trečioje – dėl negalios. Galimi lygių galimybių pažeidimai dėl socialinės padėties, lytinės orientacijos, tautybės ir kitų pagrindų pastebėti kur kas rečiau. Pavyzdžiui, tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės sudarė 10 proc. visų Tarnyboje 2017 m. atliktų tyrimų.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

SHARE