“Leiskime vaikams būti vaikais: pamokos išmoktos dirbant vaikų migrantų ir pabėgėlių apsaugos ir integracijos srityje Europoje”

Tyrimo, įgyvendinto dviejų tarptautinių organizacijų SOS Children’s Villages ir Eurochild, ataskaitos tikslas padėti vaikų teisių apsaugos organizacijoms Europoje, siekiant patenkinti vaikų pabėgėlių ir migrantų, įskaitant ir vaikų, keliaujančiių be šeimų, poreikius.

Tyrimo ataskaitoje “Leiskime vaikams būti vaikais: pamokos išmoktos dirbant vaikų migrantų ir pabėgėlių apsaugos ir integracijos srityje Europoje” (org. Let Children be Children: Lessons from the Field on the Protection and Integration of Refugee and Migrant Children in Europe) analizuojama, kaip specialistai, dirbantys su vaikais migrantais ir pabėgėliais, turėtų juos įgalinti atkurti jų gyvenimus naujoje šalyje. Tai apima specialistų paramą prieglobsčio suteikimo ir šeimos susijungimo procedūrų metu, taip pat prisitaikymo naujose mokyklose ir bendruomenėse laikotarpiu.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis:
Destination unknown

SHARE