Prieglobstis Europos Sąjungoje: 2017

Eurostat metraščio skyriuje Gyventojai pateikiama informacija apie prieglobstį (straipsnyje pristatomi naujausi pokyčiai susiję su prieglobsčio prašytojų skaičiumi ir sprendimais dėl prieglobsčio prašymų ES).


2017 m.

2017 m. pirmą kartą pateiktų prašymų suteikti prieglobstį ES skaičius sumažėjo beveik per pusę – 2017 m. pateikta 650 tūkst. prašymų, kai tuo tarpu 2016 m. buvo pateikta 1,2 mln. prašymų.

Daugiausiai prieglobsčio prašytojų yra Sirijos piliečiai, kurie 2017 m. sudarė 15,8 proc. visų prieglobsčio prašytojų ES.

Apie 95,2 tūkst. asmenų sulaukė teigiamo sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo vienoje iš ES valstybių narių – 49,6 tūkst. asmenų buvo suteiktas pabėgėlio statusas, 31,1 tūkst. – papildoma apsauga, o 14,6 tūkst. – humanitarinis statusas.

Daugiau informacijos čia


2016 m.

2016 m. pirmą kartą pateiktų prieglobsčio prašymų skaičius sumažėjo nuo 1,26 mln. 2015 m. iki 1,2 mln.

2016 m. ES-28 pirmą kartą pateiktų prieglobsčio prašymų iš Sirijos piliečų skaičius sumažėjo nuo 28,9 proc. iki 27,8 proc. Afganistano piliečiai sudarė 15 proc. visų pirmą kartą pateikusių prieglobsčio prašymą, Irakiečiai – 11 proc.

2016 m. ES valstybėse narėse buvo priimta 1,1 mln. pirmos instancijos sprendimų, tai yra beveik dvigubai daugiau nei 2015 m. Vokietijoje priimtas didžiausias skaičius šių sprendimų, kurie sudarė 57 proc. visų ES-28 priimtų pirmos instancijos sprendimų. 2016 m. 61 proc. visų sprendimų buvo teigiami, tai yra suteiktas pabėgėlio statusas, laikinoji apsauga arba leidimas gyventi dėl humanitarinių priežasčių. 54 proc. visų teigiamų sprendimų sudarė pabėgėlio statuso suteikimas 2016 m. ES-28.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Eurostat

SHARE