Įsigaliojo įstatymo pakeitimai atvykstantiems studijų ir tyrimų pagrindu

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymas. Pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir apsigyventi Lietuvos Respublikoje mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos tarnybos programose tikslais.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE