2018 metų I-o pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvoje

2018 m. liepos 20 d. Migracijos departamentas paskelbė išankstinius 2018 m. I-o pusmečio pagrindinius migracijos rodiklius Lietuvoje (žr. 2018 m. I pusmetis)

2018 m. liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 54 393 užsieniečiai. Nors bendras Lietuvos gyventojų skaičius, palyginti su 2017 m. liepos 1 d., sumažėjo 0,8 proc., tačiau joje gyvenančių užsieniečių skaičius per praėjusius metus padidėjo net 15,4 proc. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių dalis tarp visų Lietuvos gyventojų 2018 m. liepos 1 d. sudarė 1,94 proc. (2017 m. liepos 1 d. buvo 1,67 proc.).

Daugiau informacijos čia
Šaltinis
: Migracijos departamentas

SHARE