“Tarpvalstybinio audito ataskaita, vertinanti migracijos, darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi švietimo situaciją”

Pristatome projekto “Gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant: Europos NVO ir universitetų tinklas globaliam švietimui migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje” (“InterCap”) rėmuose atlikto tyrimo rezultatus:

  • “Audito santrauka, skirta suinteresuotoms ir politikos formuotojams” – apima  13-ką nacionalinių bei regioninių ataskaitų, pateikiančių analizę apie situaciją migracijos, darnaus vystymosi bei darnaus vystymosi švietimo srityje dalyvaujančiose šalyse/regionuose bei “Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.” tikslų ir susijusių dokumentų, kurie atspindi prieglobsčio, migracijos ir migrantų integracijos politiką, bei jų įgyvendinimą ES lygmeniu analizę.

Audito santrauką dabar galima parsisiųsti čia (anglų kalba)

  • “Tarpvalstybinio audito ataskaita, vertinanti migracijos, darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi švietimo situaciją” – tai 13 nacionalinių ir regioninių analizių, ES politiką bei veiklą įvertinanti ataskaita bei santrauka, skirta šios srities politiką formuojantiems asmenims. Kiekvienas iš partnerių paruošė individualias nacionalines ir regionines ataskaitas, kurios yra sudarytos iš antrinės esamų šaltinių analizės bei lauko tyrimo (grupės interviu ir /arba ekspertinių interviu).

Tarpvalstybinę ataskaitą galima parsisiųsti čia

SHARE