Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje

Pavadinimas Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje
Vykdytojai Diversity Development Group, Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Finansavimo šaltiniai Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Metai 2018 06 01 – 2021 11 30
Santrauka Projekto tikslas – įdiegti mokymosi visą gyvenimą (lifelong learning) požiūrį prieglobsčio procesuose Lietuvoje; sukurti prieglobsčio srityje dirbantiems specialistams skirtą holistinę mokymų programą, pagerinti prieglobsčio srityje dirbančių specialistų kompetencijas ir gebėjimus.

Daugiau informacijos apie projektą  čia

SHARE