Kovai su šiuolaikine vergove – bendradarbiavimo sutartis su Jungtine Karalyste

LR Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad spalio 18 –ąją, Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, LR vidaus reikalų ministras ir Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją kovai su prekyba žmonėmis bei šiuolaikine vergove.

Siekiant stabdyti šiuolaikinės vergovės apraiškas, pasirašydamos bendradarbiavimo deklaraciją šalys sutaria stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kovos su prekyba žmonėmis srityje.

Skelbiama, kad Jungtinė Karalystė išlieka viena pagrindinių tikslo šalių į kurią išvežami žmonės priverstiniam darbui, priverstinėms vedyboms bei kitoms išnaudojimo formoms.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija

SHARE