Suaugusiųjų imigrantų pirminio švietimo tobulinimas

Pavadinimas Suaugusiųjų imigrantų pirminio švietimo tobulinimas
Vykdytojas (i) 2IMINED projekto komanda, kurią sudaro 6 ES šalys – Belgija, Bulgarija, Italija, Latvija, Lietuva, Rumunija
Finansavimo šaltinis Erasmus+

Projekto numeris – 2016-1-LT01-KA204-023223

Santrauka 2IMINED projekto komanda sukūrė inovatyvų, šiuolaikinėmis technologijomis grįstą e-švietimo įrankį imigrantams migis.eu, kurio esminis tikslas suteikiant svarbiausią informaciją padėti atvykusiems imigrantams lengviau integruotis į priimančios šalies visuomenę.

2IMINED projekto metu sukurto e-švietimo įrankio unikalumas tas, kad imigrantai turi galimybę vienoje vietoje, nemokamai, patogiai gauti pagrindinę informaciją apie priimančios šalies kultūrą, socialinį gyvenimą, taisykles, papročius ir pan.

SHARE