Prieglobstis ES 2018 m.:  prašymų suteikti prieglobstį skaičius sumažėjo 10 proc. ir sugrįžo į 2014 m. lygį

Europos prieglobsčio paramos biuras (European Asylum Support Office (EASO)) išleido 2018 m. prieglobsčio tendencijų apžvalgą. Duomenys rodo, kad patenkintų prieglobsčio prašymų skaičius sumažėjo nuo 40 proc. 2017 m. iki 36 proc. 2018 m. visų pateiktų prieglobsčio prašymų.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: EASO

SHARE