EMN studija „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2019)“

Nuo 2018 m. penkioms Vakarų Balkanų ir trims Rytų partnerystės šalims (Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai, Šiaurės Makedonijos respublikai, Gruzijai, Moldovos respublikai ir Ukrainai) yra liberalizuotas vizų rėžimas į ES Šengeno teritoriją.

European Migration Network (EMN) studija pristato pagrindinius tyrimo „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims“ rezultatus. Studijoje analizuojama kaip liberalizuotas vizų režimas paveikė tam tikras sritis (pvz., turizmą, migraciją, dvišalį bendradarbiavimą), o taip pat apžvelgiamos nelegalios migracijos tendencijos. Tyrimas buvo atliekamas 26 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje ir apima 2007-2017 m. laikotarpį.

Su tyrimo ataskaita galite susipažinti čia (anglų k.)
Tyrimo santrauka prieinama čia (anglų k.)
Šaltinis: EMN

SHARE