Vyriausybė pritarė užsieniečio elektroninio rezidento statuso įteisinimui

Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos parengtam įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo ir papildymo projektui, kuriuo siekiama užsieniečiams sudaryti galimybę įgyti elektroninio rezidento (e. rezidento) statusą. Šis statusas užsieniečiams leistų pradėti naudotis Lietuvoje nuotoliniu būdu teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis.

Siekiant tinkamai pasirengti įstatymo įgyvendinimui, naujo įstatymo įsigaliojimas numatomas 2021 m. sausio 1 d. Vyriausybės priimtiems įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimams dar turės pritarti Seimas.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija

SHARE