EASO metinė ataskaita dėl prieglobsčio padėties ES 2018 m.

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) metinėje ataskaitoje dėl prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje 2018 m. išsamiai apžvelgiami pokyčiai tarptautinės apsaugos srityje Europos ir nacionalinių prieglobsčio sistemų lygmenimis. Remiantis įvairiais šaltiniais ataskaitoje nagrinėjamos pagrindinės statistinės tendencijos ir analizuojami ES+ šalyse įvykę pokyčiai, susiję su jų teisėkūra, politika, praktika, taip pat nacionalinių teismų praktika.

Ataskaita prieinama čia
Ataskaitos santrauka lietuvių k. prieinama čia

SHARE