Nuo liepos 1 d. migracijos funkcijų pertvarka

Nuo liepos 1 d., pertvarkius migracijos funkcijas, Migracijos departamentas tampa pagrindine migracijos paslaugas teikiančia įstaiga Lietuvoje.

Po pertvarkos taip pat paprastės kvietimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką teikimo procedūra bei bus sujungtos prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo ir leidimo gyventi išdavimo procedūros.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE