Lyginamoji nacionalinio pabėgėlių integracijos mechanizmo analizė ES valstybėse narėse

Naujo Europos Sąjungos finansuoto tyrimo rezultatai atskleidžia didžiulius integracijos politikos  įgyvendinimo skirtumus ES, nepaisant ES ir tarptautinės teisės nustatytų standartų.

Nors Europos pagrindinis pabėgėlių problemų sprendimo būdas yra ilgalaikė integracija, „Nacionalinio integracijos mechanizmo tyrimas“ (NIEM) atskleidžia, kad daugumoje ES valstybių narių įgyvendinama politika prie to neprisideda, o taip pat, kad trūksta pabėgėlių integracijos suderinamumo tarp ES valstybių narių.

Ataskaita prieinama čia
Daugiau informacijos rasite čia

SHARE