Ratifikuotas Lietuvos ir Ukrainos susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje

Seimas ratifikavo 2018 m. gruodžio 7 d. Kijeve pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje.

Susitarimu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ukrainos, teikti abipusę pagalbą, užtikrinant šių šalių darbuotojų teisių ir interesų apsaugą bei kovojant su nelegaliu darbu.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: LR Seimas

SHARE