Žmonių judėjimas: mobilumo Europoje statistiniai duomenys

Elektroninis leidinys „Žmonių judėjas – mobilumo Europoje statistiniai duomenys“ (org. People on the move – statistics on mobility in Europe ) pristato naujausius žmonių mobilumo Europoje statistinius duomenis.

Vienas iš leidinio skyrių European melting pot apima imigracijos į ES valstybės nares, leidimų gyventi ir pilietybės suteikimo bei emigracijos ir gyvenimo Europoje statistinius duomenis.

Šaltinis: Eurostat

SHARE