Pabėgėlių švietimas: integracijos modeliai ir praktikos EBPO šalyse

Studentai pabėgėliai yra ypač pažeidžiama grupė dėl jų priverstinio perkėlimo. Tačiau priimančios šalies švietimo sistemos ne visada patenkina jų poreikius, o tai gali kliudyti jų integracijos galimybėms.  Tai kelia nemažai iššūkių, nes sėkminga integracija į švietimo sistemą yra svarbus ne faktorius ne tik studentų akademiniams pasiekimams, bet ir jų socialinei ir emocinei gerovei.

Šis straipsnis analizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse įgyvendinamą švietimo politiką ir gerąsias praktikas, kurios palaiko studentų pabėgėlių integraciją.

Plačiau skaitykite čia

SHARE