Gyvenu LT

Pavadinimas  “Gyvenu LT” (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008)
Vykdytojai Projektą vykdo Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Projekto partneriai: Tautinių šokių klubas „Vajaunas“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, Asociacija Socialinės integracijos centras.

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.
Metai Projektas įgyvendinamas 2019-01-02 – 2022-01-02
Santrauka Žmones į Lietuvą atveda skirtingi keliai – turistai gano akis ir leidžia laisvalaikį, kiti čia įsikuria ilgesniam laikui: studijuoja, dirba, kuria verslą, ieško užuovėjos nuo nesaugaus gyvenimo tėvynėje ar suka šeimos lizdą… Esi kitos šalies ir kultūros atstovas (kitatautis), turintis leidimą gyventi Lietuvoje?  Per mažai dalyvauji socialiniame gyvenime Lietuvoje? Patiri sunkumus įsitvirtindamas darbo rinkoje? Turi ribotą priėjimą prie integracijai būtinų priemonių (lietuvių kalbos, kultūros pažinimo)? Kviečiame Tave dalyvauti projekte „Gyvenu LT“

Projekto metu  laukia:

  • Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį
  • Lietuvių kalbos mokymai
  • Profesinis karjeros konsultavimas
  • Informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas
  • Vieša diskusija miesto renginio metu
  • 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas
Papildoma informacija
SHARE