Pabėgėlių moterų, patyrusių smurtą dėl lyties, konsultavimo modelis

Projektu „Co-creating a counseling method for refugee women GBV victims” siekiama geriau suprasti pabėgėlių moterų, patirusių smurtą dėl lyties problemas ir poreikius.

Projekto rėmuose paruoštas mokymo vadovas, skirtas tobulinti ekspertų gebėjimus atpažinti smurto dėl lyties požymius ir padėti nuo jo nukentėjusioms moterims pabėgėlėms. Mokymų vadovas skirtas NVO ir valstybinių institucijų astovams tiesiogiai dirbantiems su pabėgėliais.

Daugiau informacijos čia

SHARE