Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba: 2019 m. veiklos ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) skelbia, kad 2019 m. sulaukė 929 kreipimųsi dėl diskriminacijos (2018 m. – 947).  Dažniausia kreiptasi dėl galimos diskriminacijos lyties, negalios ir amžiaus pagrindu.

Dėl diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės  priklausomybės pagrindu sulaukta 36 kreipimųsi  (2018 m. – 82); dėl diskriminacijos dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų kreiptasi 22 (2018 m. – 34) kartus.

LGKT atkreipia dėmesį, jog beveik 20 procentų kreipimųsi 2019 metais buvo dėl daugialypės diskriminacijos, t. y. buvo kreiptasi dėl diskriminavimo daugiau nei vienu pagrindu.

Daugiau informacijos čia

Šaltinis: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

SHARE