Koronaviruso pandemija ES: Poveikis pagrindinėms teisėms

Naujoje Pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaitoje „Koronaviruso pandemija Europos Sąjungoje. Poveikis pagrindinėms teisėms“ apžvelgiamos priemonės, kuriomis ES valstybės narės kovoja su pandemija, ypatingą dėmesį skiriant, kaip šių priemonių taikymas paveikia jau pažeidžiamų ar rizikos grupei priklausančių asmenų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių, vaikų, neįgaliųjų, romų ir pabėgėlių, teises. 

Tai pirmoji iš trijų mėnesio ataskaitų apie koronaviruso sukeliamos ligos COVID-19 poveikį 27 ES valstybėse narėse. Joje nagrinėjamas vasario ir kovo mėnesiais vyriausybių taikytų priemonių poveikis žmonių pagrindinėms teisėms.

Lietuvos ataskaitos dalis prieinama čia
Daugiau informacijos čia

Šaltinis: EU Agency for Fundamental Rights

SHARE