Nacionalinis pabėgėlių integracijos vertinimo mechanizmas: tęstinė ataskaita

Projekto “Nacionalinis pabėgėlių integracijos vertinimo mechanizmas” (NIEM) tęstinio tyrimo santrauka (“The European benchmark for refugee integration. Evaluation I Summary Report 2020” ) apima pabėgėlių integracijos vertinimą 2017-2019 metų laikotarpiu 14 ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos apie projektą čia

SHARE