Prašymai suteikti prieglobstį ir priimti sprendimai: 2020 m. balandžio mėn.

Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius kas mėnesį skelbia naujausius duomenis apie pateiktus prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus.

2020 metai


2019 metai


2018 metai


2017 metai

Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE