Pabėgėlių priėmimo centro statistika: 2020 m. balandžio mėn. duomenys

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau PPC) reguliariai skelbia statistinę informaciją apie prieglobsčio gavėjus, prieglobsčio prašytojus, į LR perkeltus asmenis, nelydimus nepilnamečius bei į integraciją išleistus asmenis.

2020 m. 

 • 2020 m. balandžio mėn. duomenimis, PPC gyvena 5 prieglobsčio gavėjai, 102 prieglobsčio prašytojai ir 2, į LR perkelti, asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 390 asmenų.

 • 2020 m. kovo mėn. duomenimis, PPC gyvena 5 prieglobsčio gavėjai, 115 prieglobsčio prašytojai ir 2 asmenys perkelti į LR. Kovo mėn. integracijos programoje savivaldybėse dalyvavo 226 prieglobsčio gavėjai.

 • 2020 m. vasario mėn. duomenimis, PPC šiuo metu gyvena 4 prieglobsčio gavėjai, 135 prieglobsčio prašytojai ir 1 asmuo perkeltas į LR. Iš viso ntegracijos programoje savivaldybėse dalyvauja  398 užsieniečiai.

 • 2020 m. sausio mėn. duomenimis, PPC šiuo metu gyvena 4 prieglobsčio gavėjai ir 146 prieglobsčio prašytojai, taip pat 1 perkeltas asmuo.  Integracijos programoje savivaldybėse dalyvauja 447 asmenys.

2019 m.

 • 2019 gruodžio mėn. duomenimis, PPC gyvena 133 prieglobsčio prašytojai. Integracijos programoje savivaldybėse (Vilniaus, Kauno, Kėdainių, N.Akmenės, Palangos, Jonavos, Trakų) dalyvauja 185 prieglobsčio gavėjai ir 154 asmenys (iš jų 11 gimę Lietuvoje) perkelti iš ES bei trečiųjų šalių.

 • 2019 m. lakpričio mėn. duomenis, PPC gyvena 5 prieglobsčio gavėjai ir 137 prieglobsčio prašytojai. Integracijos programoje savivaldybėse dalyvauja 192 prieglobsčio gavėjai ir 154 asmenys perkelti į Lietuvą iš kitų ES bei trečiųjų šalių (11 jų gimę Lietuvoje).

 • 2019 m. spalio 1 d. – spalio 31 d. Šiuo metu PPC gyvena 14 prieglobsčių gavėjų ir 133 prieglobsčio prašytojai. Integracijos programoje savivaldybėse dalyvauja 174 prieglobsčio gavėjai.

 • 2019 m. rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. Šiuo metu PPC gyvena 11 prieglobsčio gavėjų ir 108 prieglobsčio prašytojai. Integracijos programoje savivaldybėse dalyvauja 178 prieglobsčių gavėjai.

 • 2019 m. rugpjūčio 1 d. – rugpjūčio 31 d.

 • 2019 m. birželio 1 d. – liepos 1 d. duomenimis, PPC šiuo metu gyvena 20 prieglobsčio gavėjų ir 66 prieglobsčio prašytojai. Integracijos programoje savivaldybėse dalyvauja 160 prieglobsčio gavėjų ir iš Ukrainos, ES bei trečiųjų šalių (grįžę/grąžinti į LT) perkelti asmenys.

 • 2019 m. gegužės 1 d. – birželio 1 d. duomenimis, PPC šiuo metu gyvena 24 prieglobsčio gavėjai ir 57 prieglobsčio prašytojai. Integracijos programose savivaldybėse dalyvauja 337 prieglobsčio gavėjai ir iš Ukrainos, ES bei trečiųjų šalių perkelti asmenys.


SHARE