Migracijos metraščiai

Migracijos metraštis – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rengiamas kasmetinis informacinis leidinys, kuriame pristatomos imigracijos, nelegalios migracijos, prieglobsčio ir pilietybės suteikimo ir netekimo tendencijos bei statistika Lietuvoje.
SHARE