Išplatinta žmogaus teisių Lietuvoje 2018-2019 m. apžvalga

Žmogaus teisių stebėjimo institutas išplatino leidinį „Žmogaus teisės Lietuvoje 2018-2019“.

Apžvalgoje, kurią rengė 19 žmogaus teisių ekspertų (teisininkai, politikos, socialinių bei sveikatos mokslų specialistai), žmogaus teisių įgyvendinimo klausimai nagrinėti iš įvairių perspektyvų, tarp kurių – kova su diskriminacija, neapykantos nusikaltimais, išnaudojimu ir smurtu, asmens duomenų apsauga bei teisės į laisvę, šeimos gyvenimą, saviraišką, susirinkimų, religijos laisvę užtikrinimas. Atskiras skyrius leidinyje skirtas migrantų ir pabėgėlių teisių temai.

Kas dvejus metus leidžiama apžvalga yra vienintelis Lietuvoje periodinis leidinys aprašantis žmogaus teisių padėtį.

SHARE