EK: ataskaita dėl demografinių pokyčių įtakos

Europos Komisija pristatė pirmą tokio pobūdžio ataskaitą dėl demografinių pokyčių įtakos Europos raidai ir kompetencijoms spręsti žemyne kylančias problemas.

Dokumentas, apibendrinęs demografines tendencijas ilgojoje perspektyvoje (tarp kurių – ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė, žemesni gimstamumo rodikliai, senėjančios visuomenės, mažesni namų ūkiai, auganti urbanizacija), iliustruoja ryškius raidos skirtumus tarp Europos regionų. Rengiant ataskaitą siekta identifikuoti, kurioms žemyno bendruomenėms ateityje labiausiai reikės paramos sprendžiant su demografiniais rodikliais susijusius iššūkius.

Spėjama, kad bendra Europos populiacija ir toliau turėtų mažėti – 2070 m. žemyno gyventojai galimai sudarys mažiau nei 4 proc. planetos populiacijos.

SHARE