EMN: metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita 2019 m.

Europos migracijos tinklas (European Migration Network, EMN) išplatino metinę migracijos ir prieglobsčio ataskaitą, apžvelgiančią 2019 m. tendencijas bei rodiklius Europos Sąjungoje bei Norvegijoje.

Dokumente identifikuoti EMN valstybių narių raidos migracijos srityje rodikliai nacionaliniu ir ES lygmenimis. Nors pirmą kartą nuo 2015 m. didėjo prašymų suteikti prieglobstį skaičius, 2019 m. užfiksuota teigiamų pokyčių siekiant supaprastinti administracinius ir teisinius reikalavimus, reguliariai užkertančius kelią sėkmingai migrantų integracijai į darbo rinką.

Praėjusiais metais taip pat pastebimai paspartintos savanoriško grįžimo programos procedūros.

 

 

 

SHARE