EMN studija: keliai link ES pilietybės

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) išplatino studiją „Keliai link pilietybės trečiųjų šalių piliečiams ES”. Dokumente lyginamos 25 Tinklo valstybių patirtys ir gerosios praktikos, susijusios su pilietybės suteikimu, taip pat – aptariami statistiniai duomenys bei galimybės įgyti pilietybę ryšys su integracija ir demografinėmis tendencijomis.

Penkerių metų laikotarpį apimančios studijos rezultatai atskleidžia, kad valstybės narės pilietybę mato ir kaip integracijos proceso kulminaciją, ir kaip galimybę procesą palengvinti. Nepriklausomai nuo to, daugelyje tyrime apžvelgtų valstybių trečiųjų šalių piliečiai nėra aktyviai skatinami kreiptis dėl galimybės įgyti pilietybę, jiems suteikiama ribota parama.

Pastebėtina, kad per minėtą laikotarpį bendras asmenų, įgijusių ES valstybės narės pilietybę, skaičius mažėjo.