Migracijos departamentas: svarbiausi 2020 m. I pusmečio rodikliai

Migracijos departamentas paskelbė svarbiausius migracijos rodiklius, apžvelgiančius pirmą 2020 m. pusmetį.

Išankstiniais duomenimis, šių metų liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 82754 užsieniečiai. Per vienerius metus užsieniečių skaičius padidėjo 23,7 proc. ir šiuo metu iš viso sudaro 2,96 proc. bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus.

Ypač sparčiai (net 37,3 proc.) daugėjo užsieniečių, turinčių leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Ženkliai (2 kartus) išaugo ir asmenų, kuriems atkurta Lietuvos pilietybė, skaičius.

Dauguma kitų migracijos rodiklių reikšmių per ataskaitinį laikotarpį mažėjo. Tai siejama su COVID-19 viruso sukelta pandemija ir sugriežtinta judėjimo tarp valstybių tvarka.

Su ankstesnių pusmečių rodikliais (2012-2019 m.) galite susipažinti: čia