EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl leidimų gyventi ir migrantų įsidarbinimo pandemijos metu

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl EMN valstybių narių veiksmų COVID-19 protrūkio metu įgyvendinant politinius sprendimus, susijusius su leidimų gyventi šalyje statusu ir migrantų įsidarbinimu.

Tai – pirmas tokio pobūdžio dokumentas informacinių pranešimų serijoje, skirtoje aptarti COVID-19 pandemijos poveikį migracijos ir prieglobsčio sričiai.

Apžvalgos rezultatai nurodo, kad pandemijos protrūkio metu trečiųjų šalių piliečiai pateko tarp vienų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Dauguma apžvelgtų valstybių reaguodamos į susidariusią situaciją pasitelkė laikinas priemones, skirtas užtikrinti leidimų gyventi šalyje pratęsimą ir pagalbą dėl viruso protrūkio praradusiems darbą migrantams.