Persekiojami Baltarusijos piliečiai į Lietuvą galės atvykti „humanitarinių priežasčių” pagrindu

Solidarizuodamasi su demokratiniais protestais kaimyninėje šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarys išimtį persekiojamiems Baltarusijos piliečiams ir leis į Lietuvą atvykti „humanitarinių priežasčių” pagrindu. Šiai asmenų grupei pasienyje nebus taikomi įprastiniai draudimai, įvesti dėl siekio suvaldyti koronaviruso pandemiją.

Kaip ir anksčiau, Baltarusijos bei kitų šalių piliečiai bei gyventojai į Lietuvą taip pat galės kreiptis dėl prieglobsčio suteikimo. Pagal šalyje nustatytą tvarką, prieglobstis Lietuvoje prieinamas dviem formomis:

  1. Pabėgėlio statuso – suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kurio valstybėje jam gresia persekiojimas dėl jo rasės, tautybės, religijos, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba politinių įsitikinimų.
  2. Papildomos apsaugos – suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuriam negresia persekiojimas dėl aukščiau nurodytų priežasčių, tačiau iš savo šalies jis bėga dėl kankinimų, mirties bausmės arba pavojaus laisvei baimės ir susirūpinimo sveikata ar gyvybe dėl vykstančio karo.