Media4change: tarpiniai politinės komunikacijos tyrimo rezultatai

Media4change paskelbė pirmuosius tarpinius priešrinkiminiu laikotarpiu vykdomo politinės komunikacijos tyrimo rezultatus.

Analizė, grįsta žiniasklaidos ir socialinių tinklų monitoringu, apžvelgia rugpjūčio 17-30 d. laikotarpį ir siekia pateikti susistemintą informaciją apie viešus politikų pasisakymus žmogaus teisių klausimais, tarp kurių – ir temos, susijusios su migracija.

Minėtu laikotarpiu neigiamas kontekstas dažniausiai pasireiškė politikams dalinantis nuomonėmis rasės, migracijos, socialinių ir socioekonominių problemų klausimais.