Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. programos įgyvendinimas

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) yra Europos Sąjungos sukurtas fonas, kuriuo siekiama prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo ir bendros politikos prieglobsčio, papildomos bei laikinos apsaugos klausimais ir bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo visapusiškai laikantis Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų.

Fondo investicijomis siekiama šių konkrečių tikslų:

  • stiprinti ir plėtoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą;
  • remti teisėtą migraciją, atitinkančią ES valstybių ekonominius ir socialinius poreikius, pavyzdžiui, darbo rinkos paklausą;
  • skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją;
  • stiprinti trečiųjų šalių piliečių grąžinimo ir savanoriško grįžimo sistemas;
  • stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe (įskaitant praktinį bendradarbiavimą), visų pirma kai tai susiję su valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, įskaitant praktinį bendradarbiavimą.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui Lietuvoje 2014–2020 m. yra skirta 16 mln. eurų (12 mln. eurų ES lėšų ir 4 mln. eurų nacionalinių lėšų). Daugiau apie fondo investicijas informacija skelbiama www.pmif.lt

PMIF programos finansuojamų projektų sąrašas

SHARE