Media4change: tarpiniai politinės komunikacijos tyrimo rezultatai (rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 6 d.)

Media4change paskelbė naujausius tarpinius priešrinkiminiu laikotarpiu vykdomo politinės komunikacijos tyrimo rezultatus.

Analizė, grįsta žiniasklaidos ir socialinių tinklų monitoringu, apžvelgia rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 6 d. laikotarpį ir siekia pateikti susistemintą informaciją apie viešus politikų pasisakymus žmogaus teisių klausimais, tarp kurių – ir temos, susijusios su migracija.

Minėtu laikotarpiu politikams dalinantis nuomonėmis migracijos, kitos tautybės ir socialinių problemų klausimais daugiausia vyravo neutralus kontekstas.