EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl COVID-19 poveikio tarptautiniams studentams EMN ir EBPO šalyse

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl COVID-19 protrūkio įtakos tarptautiniams studentams EMN ir EBPO šalyse.

Tai – antras tokio pobūdžio dokumentas informacinių pranešimų serijoje, skirtoje aptarti COVID-19 pandemijos poveikį migracijos ir prieglobsčio sričiai.

Apžvalgos rezultatai nurodo, kad pandemijos protrūkio metu studentai iš svetur pateko tarp pažeidžiamų visuomenės grupių – dėl valstybėse sugriežtintos sveikatos apsaugos politikos ir apribotos tarptautinių kelionių tvarkos, studentai negalėjo įvykdyti administracinių procedūrų, užtikrinančių įstojimą, arba išvykti į šalį, kurios aukštojo mokslo institucijoje planavo studijuoti.

Dauguma minėtų valstybių atsižvelgė į aplinkybes ir sudarė išimtis, sušvelninančias įprastas tokių procesų sąlygas. Lietuva neatšaukė leidimų gyventi ir vizų, jei šalies aukštojo mokslo institucijose turėję mokytis iš svetur kilę studentai negalėjo atvykti dėl karantino arba laikinai studijuoja virtualiu būdu per atstumą.

Su ankstesniais bendrais EMN ir EBPO informaciniais pranešimais galite susipažinti čia: