EASO ataskaita dėl ES+ valstybių pasienyje galiojančios prieglobsčio prašymų teikimo tvarkos

Europos prieglobsčio paramos biuras (European Asylum Support Office, EASO) išplatino ataskaitą dėl ES+ valstybių pasienyje galiojančios prieglobsčio prašymų teikimo tvarkos.

„Pasienio tvarka” apima prašymų suteikti prieglobstį, registruojamų valstybės sienos punkte (pavyzdžiui, oro uoste arba žemyniniame valstybės paribyje), priėmimo ir svarstymo sistemą.

Tyrimo rezultatai nurodo, kad prieglobsčio klausimais Europos Sąjungos valstybės narės nesiremia vieninga pasienio tvarka, rekomenduotina Prieglobsčio procedūros direktyvoje (angl. Asylum Procedures Directive, APD). Šios tendencijos sudaro sunkumų bandant palyginti skirtingose ES šalyse galiojančias nacionalines procedūras.